Oudere vrouw met urineverlies verdient meer aandacht van de huisarts

Blaas met urine

“Maar één op de drie vrouwen met klachten van incontinentie gaat hiermee naar de huisarts. Uit mijn onderzoek blijkt dat ook de vrouwen die geen hulp zoeken wel degelijk baat hebben bij therapie”, zegt promovenda Els Visser van het UMCG. Ze pleit ervoor dat huisartsen actiever vragen naar ongewenst urineverlies bij oudere vrouwen.

“Interventie verdubbelt de kans op verbetering van de klachten”, zegt huisarts in opleiding Els Visser. Ze promoveert op 24 september aan de Rijksuniversiteit Groningen op haar onderzoek naar het nut van het actief opsporen van vrouwen met ongewenst urineverlies. Ze onderzocht dit met de URINO-trial. (URine Incontinentie bij Oudere vrouwen). Vrouwen vanaf 55 jaar uit de praktijk van 14 huisartsen kregen een vragenlijst over urine-incontinentie. In 8 praktijken volgde interventie, de vrouwen kregen actief hulp aangeboden. In de 6 controlepraktijken bleef het hulpaanbod uit. In de interventiegroep startte 80% van de vrouwen een behandeling tegen 2% in de controlegroep. Na een jaar vulden de vrouwen opnieuw een vragenlijst in.

In de interventiegroep rapporteert 34% van de vrouwen minder klachten terwijl het aantal dagelijkse episoden van incontinentie daalde van gemiddeld één naar geen. In de controlegroep heeft maar 17% van de vrouwen minder klachten en daalt de dagelijkse frequentie van incontinentie episoden niet.

Seksleven

Visser vroeg de vrouwen naar de invloed die het urineverlies op hun seksleven heeft. Van de vrouwen met een partner gaf 68% aan ondanks het urineverlies seksueel actief te zijn. Van hen geeft 25% aan dat ze minder plezier aan seks beleven, terwijl 26% aangeeft urine tijdens de gemeenschap te verliezen. “Beide groepen overlappen elkaar voor een groot deel”, zegt Visser. “Van de vrouwen die aan geven dat ze niet seksueel actief zijn, geeft maar 5% hun incontinentie op als reden. Het grootste deel, 28%, is niet actief vanwege fysieke beperkingen van hun partner. Ik hoop dat huisartsen zich, op basis van deze resultaten, meer bewust worden van seksuele problematiek bij deze populatie.”

Hulpvraag

Volgens Visser zoekt vooral de relatief jongste groep vrouwen geen hulp voor hun incontinentieproblemen. Enerzijds vinden ze hun klachten niet ernstig genoeg om mee naar de huisarts te gaan en anderzijds denken ze dat er geen hulp mogelijk is. Visser pleit daarom voor meer patiënteninformatie over incontinentie.

“Om de vrouwen die geen hulp zoeken toch hulp te kunnen bieden, kunnen huisartsen deze vrouwen actiever opsporen. Nodig bijvoorbeeld vrouwen die alleen maar herhaalrecepten voor incontinentiemateriaal afhalen uit voor een gesprek. Een andere mogelijkheid is om vragen over incontinentie deel uit te laten maken van de periodieke keuring die veel ouderen krijgen vanwege bijvoorbeeld hart- en vaatziekte”, aldus Visser.

Bron: Mednet.nl

De redactie van de site Vrouwen in de Overgang bestaat uit gynaecologen, verpleegkundig overgangsconsulenten van de VVOC en een seksuoloog die allen actief lid zijn van de Dutch Menopause Society; de werkgroep van de NVOG (Nederlandse Vereniging van Obstetrie en Gynaecologie) die zich specifiek met de overgang bezig houdt.

VidO_Silhouette_Vrouw_02_Zwart

© 2014 - 2022 Vrouwen in de Overgang