Overgangsklachten: er is iets aan te doen!

Interview met gynaecoloog Marese Bulstra

Vrouwen met overgangsklachten blijven daar vaak mee doorlopen. Onnodig, zegt gynaecoloog Marese Bulstra van het Diakonessenhuis in Utrecht, Zeist, Doorn. “Vaak is er iets aan te doen, dus blijf er niet mee tobben.” 

Marese Bulstra heeft een lange staat van dienst als gynaecoloog. Ze werkt sinds 1998 in het Diakonessenhuis in Utrecht , Zeist en Doorn en heeft zich toegelegd op de benigne gynaecologie, de goedaardige gynaecologische aandoeningen. Hiervoor houdt ze een menstruatiepoli, vulvapoli en een overgangspoli.

“De Nederlandse vrouw heeft vaak de neiging om de kiezen op elkaar te zetten als ze klachten ervaart”, zegt Bulstra. En dat is jammer. Veel vrouwen worden enorm geholpen door samen met hen te kijken naar oplossingen voor hun klachten. Hiervoor heeft Marese een jaar geleden in het Diakonessenhuis, een menopauzecentrum opgezet. Het bijzondere van dit centrum is de multidisciplinaire samenwerking van gynaecologen met overgangsconsulenten, mamachirurgie, internisten en vrouwencardiologie.

“Overgang begint vaak met menstruatieklachten. We zien vaak vrouwen eerst op de menstruatiepoli met hevig bloedverlies en/of onregelmatig bloedverlies. Bij vrouwen van 45 + is vaak de vraag: ben ik nu in de overgang? Het zijn inderdaad vaak perimenopauzale klachten. De cyclus wordt korter en het bloedverlies neemt toe. Dit geeft aan dat de hormonen al wat onregelmatiger worden.”

Menopauzecentrum

Wanneer vrouwen het menopauzecentrum bezoeken, zien ze eerst de overgangsconsulente, een gespecialiseerde verpleegkundige, waarmee ze de vooraf ingevulde vragenlijst bespreken. De vrouw krijgt hier al veel informatie over de overgang en de behandelmogelijkheden. Dan volgt op dezelfde dag een gesprek met de gynaecoloog en worden alle klachten goed bekeken. “Samen maken we dan een behandelplan op maat. Dit kan dus ook bijvoorbeeld betekenen dat een vrouw met hartkloppingen ook een afspraak krijgt bij de cardioloog om te bekijken of er niet iets anders aan de hand is. Dat kan al veel angst en onzekerheid wegnemen.”

Patiënten met borstkanker

Bijzonder is dat ze relatief veel patiënten zien die een behandeling krijgen bij borstkanker of die borstkanker hebben gehad. De hormoonbehandeling die daarbij hoort, zorgt namelijk voor het onderdrukken van oestrogeen, hetgeen precies is wat er gebeurt wanneer een vrouw in de overgang komt. Deze vrouwen komen dan ook niet in aanmerking voor de hormoontherapie die gegeven kan worden bij overgangsklachten.

Vaak denken deze vrouwen dat er niets aan te doen is maar het kan hun leven behoorlijk beïnvloeden. Voor deze groep kun je heel veel betekenen. Er zijn een aantal behandelingen die wel goed mogelijk zijn. Dat komt mede door de multidisciplinaire aanpak. De gynaecologen participeren bijvoorbeeld ook altijd bij een informatieavond over hormoonbehandelingen bij borstkanker.

Nieuwe ontwikkelingen

Er is een nieuwe behandeling die nu soms gebruikt wordt voor patiënten met borstkanker die dus geen hormonale therapie voor overgangsklachten kunnen gebruiken. Om opvliegers te bestrijden wordt een zenuwknoop in de nek ingespoten met pijnstilling (Ganglion Stellatum Blokkade). Deze behandeling kan straks ook gebruikt worden voor andere vrouwen met overgangsklachten.

Huisartsen en bedrijfsartsen

Marese Bulstra vindt overleg met en nascholing van huisartsen erg belangrijk. Zij is hier zelf ook nauw bij betrokken. “Veel informatie aan patiënten zou ook al bij de huisartsen gegeven kunnen worden. Het is dus belangrijk dat huisartsen goed op de hoogte zijn van overgangsklachten. Met voorlichting aan patiënten via het internet, is ook heel veel te bereiken. Aan echt goede informatie kunnen vrouwen veel hebben. Er zijn veel sites met reclame of spookverhalen. Er is een informatieachterstand die we nu aan het inhalen zijn. “

Marese werkt ook steeds meer samen met bedrijfsartsen. “Er zijn nu ook bedrijven die voorlichtingsavonden organiseren voor hun personeel over overgangsklachten. Informatie en begrip hebben al een heel positieve uitwerking. Veel vrouwen zijn blij met uitleg en het krijgen van gehoor voor hun klachten.”

De redactie van de site Vrouwen in de Overgang bestaat uit gynaecologen, verpleegkundig overgangsconsulenten van de VVOC en een seksuoloog die allen actief lid zijn van de Dutch Menopause Society; de werkgroep van de NVOG (Nederlandse Vereniging van Obstetrie en Gynaecologie) die zich specifiek met de overgang bezig houdt.

VidO_Silhouette_Vrouw_02_Zwart

© 2014 - 2022 Vrouwen in de Overgang