Rokers vervroegd in de overgang leven 2.6 jaar minder lang

Uit een Zweedse studie blijkt dat vrouwen nu een extra reden hebben om te stoppen met roken. In deze studie werd onderzoek gedaan naar de effecten van roken op de leeftijd van de overgang en algehele overleving bij 25.474 vrouwen. De vrouwen werden voor 16 jaar gevolgd.

Het was eerder al bekend dat roken leidt tot vervroegde overgang. De vrouwen die niet of vroeger hebben gerookt overlijden gemiddeld op een 2,5 jaar oudere leeftijd in vergelijking met de huidige rokers. Verder blijkt uit de studie dat vrouwen in de overgang op 40-jarige leeftijd gemiddeld 1,3 jaar eerder overlijden dan de vrouwen in de overgang op 60-jarige leeftijd. Het verschil in overlevingsjaren neemt zelfs toe tot 2,6 jaar als de overleving wordt vergeleken binnen de groep huidige rokers in de overgang op 40-jarige leeftijd en 60-jarige leeftijd.

De onderzoekers concluderen dat niet alleen roken en de leeftijd van de overgang samenhangen, maar dat roken ook het tekort aan het hormoon oestrogeen versterkt bij vrouwen in vervroegde overgang. Echter, anders dan eerder aangetoond, toont deze studie geen relatie tussen leeftijd van de overgang en overleving van niet-rokende vrouwen. Vrouwen die later in de overgang kwamen, waren wel vaker de niet-rokers en ondergingen vaker hormoontherapie.

De studie toont duidelijk bewijs dat vrouwen de overgang enigszins kunnen uitstellen en hun levensverwachting kunnen verhogen door aanpassingen aan hun levensstijl door bijvoorbeeld te stoppen met roken.

Bron: PGN

Oorspronkelijke bron: ScienceDaily, 5 augustus 2015

De redactie van de site Vrouwen in de Overgang bestaat uit gynaecologen, verpleegkundig overgangsconsulenten van de VVOC en een seksuoloog die allen actief lid zijn van de Dutch Menopause Society; de werkgroep van de NVOG (Nederlandse Vereniging van Obstetrie en Gynaecologie) die zich specifiek met de overgang bezig houdt.

VidO_Silhouette_Vrouw_02_Zwart

© 2014 - 2022 Vrouwen in de Overgang