Vrouwen in de Overgang

Alles over de Overgang & Menopauze

Vrouwen in de Overgang

Congres Gender en gezondheid

Verslag Congres Gender en Gezondheid van Women Inc.

6 november 2017

Op het Congres Gender & Gezondheid van Women Inc. stonden meer dan 50 sprekers met elk hun eigen verhaal over gender en gezondheid. Tijdens de opening van het congres spraken verschillende belangrijke zorgprofessionals zich uit voor gendersensitieve gezondheidszorg en gaven hun visie op hoe genderverschillen tot in de spreekkamer kunnen doordringen.

Subsessie: Zijn vrouwen vaker ziek?

Vrouwen zijn meer gaan werken de afgelopen jaren. Maar daarnaast zijn zij ook vaker ziek en neemt het ziekteverzuim onder vrouwen toe. Vaak is dit gerelateerd aan vrouwspecifieke levensfasen, zoals zwangerschap en de menopauze. Volgens gynaecologen Dorenda van Dijken en Huub van der Vaart ligt op deze onderwerpen nog steeds een taboe. Bekkeninstabiliteit, urineverlies na de zwangerschap of concentratiestoornissen door de menopauze: vrouwen melden het niet, dokters weten er onvoldoende raad mee en werkgevers begrijpen het niet.

Uit het publiek wordt nog toegevoegd dat het ziekteverzuim door (huiselijk) geweld ook meegenomen moet worden: dat is al groter dan het ziekteverzuim door hart- en vaatziekten.

Doorbreek het taboe

Rond zwangerschap en overgang is er veel uitstroom van vrouwen en ziekteverzuim. Dit is slecht voor de vrouwen en slecht voor het bedrijf. Ook de flexwet, zorgt voor zwangerschapsdiscriminatie. Dat zorgt ervoor dat vrouwen daarover hun mond gaan houden en hun kinderwens uitstellen.

“Het is de taak van artsen om alert te zijn op overgangsklachten en ernaar te vragen, om ze zodoende tijdig te kunnen bespreken en behandelen,” aldus huisarts Marith Volp.

Volgens senior manager Human Capital Hebe Boonzaaijer ligt er eveneens een grote taak bij de werkgevers. “Gelukkige werknemers zorgen voor loyaliteit en groei van het bedrijf, daarin zit winst voor werknemers en werkgevers. Gelukkige mensen zorgen voor 30% van je winst/omzet en 27 % meer klantloyalty.”

Voorlichting en informatie is daarbij belangrijk.

Vaak is het in een bedrijf lastig om de cijfers over vrouwspecifiek verzuim boven tafel te krijgen. HR heeft zelden cijfers paraat van verschillende leeftijdscategorieën van vrouwen in relatie tot verzuim.

Waar heeft de vrouw behoefte aan? De laatste pijler voor het doorbreken van het taboe is de vrouw zelf. Maar leken zijn geen medici, dus in hoeverre is de vrouw zelf verantwoordelijk voor haar eigen gezondheid? Betty Visker (Studio Vrouw) en Joyce van Dijk (ProudMom) proberen door het verstrekken van informatie over klachten bij zwangerschap of overgang, de bewustwording van vrouwen te vergroten. Het advies van beide: “Vrouwen moeten klachten herkennen, hulp accepteren en taboes doorbreken. Wanneer meer vrouwen dit doen, volgt de massa.”

De bal ligt bij iedereen

Spreek met elkaar, werk samen en open deuren. Taboes worden niet doorbroken door innovators. Het zijn de eersten die hen volgen die de massa meesleuren. De bal ligt bij iedereen: wetenschappers, artsen, werkgevers en vrouwen. En iedereen weet dat je sneller scoort in een team, dan in je eentje.

Nabije toekomst

Week van de overgang – om te zorgen dat Nederland overgangsproof wordt. De week van de overgang begint op 9 april 2018. Er zijn allerlei partners betrokken bij deze week. Te zijner tijd zullen we hierover berichten plaatsen.

 

Verder lezen

Vrouwenindeovergang.nl is een website waarbij de informatie allemaal wetenschappelijk gevalideerd is door de redactie van 10 gynaecologen. Veel mensen zoeken medische informatie op het internet. Dat gaat niet altijd goed of kan beter. Hier kunt u ons verslag lezen van de subsessie “Dokter, ik Google het zelf wel even”.

Op het congres zijn nog veel meer onderwerpen besproken zoals de verschillen tussen het vrouwenhart en het mannenhart, waarom vrouwen vaker migraine hebben, de verschillen in symptomen en medicatie bij reuma, de verschillen bij depressie, autisme en verslaving, en meer…
Op de website van WomenInc.nl kunt u alle verslagen van de subsessies lezen.