Weer verder kunnen

Interview met Marielle van Aalst, zelfstandig bedrijfsarts

‘In de categorie 40 tot 60 jaar, waren er gisteren 3 van de 10 vrouwen op het spreekuur bij wie overgangsklachten een rol speelden bij arbeidsverzuim.’ Marielle van Aalst, zelfstandig bedrijfsarts in Drachten, komt elke week wel 3 a 4 vrouwen tegen bij wie overgangsklachten echt op de voorgrond staan. Klachten zijn dan: slecht slapen, burn-out klachten, overspannen, gewrichtsklachten.

‘Als een vrouw tussen de 40 en de 60 is vraag ik naar de overgang. Dat blijkt toch vaak het geval. Ik verwijs de vrouwen dan door naar de overgangspoli in Drachten. Daar krijgen ze een uitgebreid gesprek met een gespecialiseerde overgangsverpleegkundige en daarna nog een gesprek met een gynaecoloog die een plan met ze opstelt. Vaak kunnen vrouwen goed geholpen worden. Medicatie is geen wondermiddel maar de vrouwen knapper er vaak enorm van op. Wanneer je weer goed slaapt, functioneer je meteen stukken beter.’

Marielle werkt als zelfstandig bedrijfsarts en geeft arboadvies. Een belangrijk deel van haar tijd besteed ze aan verzuimbegeleiding: het begeleiden van werknemers die door ziekte niet in staat zijn te werken. Haar klanten zijn bedrijven van 5 werknemers tot bedrijven met 900 werknemers.

‘Laatst was er ook een vrouw die ervan overtuigd was dat ze ‘gewoon’ depressief was maar niets hielp; therapie bij de GGZ, medicatie. Toen is ze uiteindelijk toch maar gestart met hormoontherapie voor overgangsklachten en haar depressie verdween. Zij kon weer verder met haar leven. Zo gaat het vaker. Het is niet zo dat alle problemen ineens verdwijnen maar vrouwen krijgen weer meer energie om de problemen zelf aan te pakken.’

Uit haar eigen onderzoek is ook gebleken dat in werksituaties, 34% van de klachten van vrouwen tussen de 45 – 60 jaar te maken hadden met de overgang. Dit onderzoek is gepubliceerd in ‘Menopause’ in America. Rekening houden met deze klachten, zorgt voor een enorme kostenbesparing.

Voorlichting en informatie

Marielle geeft ook voorlichting, zoals laatst bij een kinderopvangorganisatie; ‘dan zijn er veel vrouwen die aangeven toch veel klachten te hebben maar ‘gewoon’ doorwerken. Dit werkt heel demotiverend. Iemand gaat slechter functioneren en het is zonde als iemand hierdoor haar baan zou verliezen.’

Zij geeft ook advies aan werkgevers over de rol die zij kunnen spelen bij verzuim. Haar adviezen: begrip tonen, met elkaar wellicht wat flexibeler zijn. Bijvoorbeeld tijdelijk wat later beginnen, regelmogelijkheden, andere taken; meedenken bij emoties.

De relatie bedrijfsarts – huisarts is van oudsher niet zo goed. Tegenwoordig wordt het gelukkig beter. Zowel bedrijfsartsen als huisartsen denken vaker aan overgangsklachten bij werkgerelateerde klachten. Soms hebben mannelijke collega’s (zowel huisartsen als bedrijfsartsen) nog wel eens een ‘niet zeuren, kom op’- houding. Er is dan toch nog weerstand: ‘Het hoort bij het leven, niet moeilijk doen’, krijgen vrouwen nog wel eens te horen.

Als je er niet zoveel van weet, is het ook lastig. Daarom is goede informatie ook zo belangrijk. Ook aan collega’s en huisartsen. Marielle probeert samen met de poli in Drachten, nascholing te organiseren.

Onderzoeken

Marielle is nu bezig met onderzoek wat voorlichting doet op preventie. Is voorlichting effectief? Doet het iets?

Na haar eerdere onderzoek van overgangsklachten in werksituaties, werkt ze nu mee aan meerdere onderzoeken. Eén daarvan betreft hormoontherapie. Er bestaan nog steeds vooroordelen over deze therapie. Tegenwoordig wordt er uit steeds meer onderzoek duidelijk dat het erg goed werkt. Veel vrouwen kiezen er inmiddels wel voor en knappen op. Het is geen wondermiddel dus niet alle problemen zijn ineens opgelost maar vaak wel een stuk minder.

Over 10 jaar

‘Ik zou willen dat we over 10 jaar alle ziekteverzuim door overgangsklachten preventief kunnen voorkomen. Goede samenwerking tussen specialisten en bedrijfsartsen, zorgt er dan voor dat mensen op een gezonde manier goed kunnen functioneren en dat werkomstandigheden zo ingericht zijn dat mensen goed functioneren. Ik ben echter bang dat dit niet haalbaar is.

Helemaal ideaal zou zijn wanneer de financieringsstructuur veranderd wordt. Dus dat verzekeraars de preventie ook zouden financieren. In de bouw heb je al een fonds waar ook preventieve trajecten worden ingezet. Het is lastige materie. Er ligt ook al een SER-advies over arbostructuren. Ze komen er niet uit; iedereen heeft wel een beeld maar niemand wil het betalen.’

Over Marielle van Aalst

Marielle van Aalst heeft geneeskunde gestudeerd en een bedrijfsartsopleiding gevolgd. Ze heeft voor de Arbo-unie gewerkt en is daarna begonnen als zelfstandig bedrijfsarts: www.vanaalstarboadvies.nl.

De redactie van de site Vrouwen in de Overgang bestaat uit gynaecologen, verpleegkundig overgangsconsulenten van de VVOC en een seksuoloog die allen actief lid zijn van de Dutch Menopause Society; de werkgroep van de NVOG (Nederlandse Vereniging van Obstetrie en Gynaecologie) die zich specifiek met de overgang bezig houdt.

VidO_Silhouette_Vrouw_02_Zwart

© 2014 - 2022 Vrouwen in de Overgang