Mantelzorg en overgang

Mantelzorg heeft een prominente plaats in het leven vrouwen in de overgang. Circa 1 op de 4 vrouwelijke werknemers is mantelzorger. Veel vrouwen in de overgang combineren werk en mantelzorg. In de praktijk blijkt dit een pittige combinatie. Veel mantelzorgers zijn daardoor ook overbelast en vallen uit.

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is de onbetaalde zorg voor een naaste of iemand in je omgeving die tijdelijk of langdurig ziek, gehandicapt, of op een andere manier hulpbehoevend is. Het kan gaan om een partner, kind, (schoon)ouder, vriend, buurman, -vrouw of andere naaste. Vooral vrouwen verlenen mantelzorg aan een bredere groep naasten. Voor werknemers is het daarom ook lastig om een goede balans te houden tussen werk, privé en de mantelzorgtaken. En hoe combineer je een bezoek van je naaste aan de arts en help je bij regeltaken en persoonlijke verzorging als je werkt? Veel van deze taken zijn tijdens kantooruren.

Werkgevers kunnen het verschil maken

‘Werkgevers spelen een cruciale rol in het onder­steunen van mantelzorgers in de combinatie van werk en zorg. Niet alleen vrouwen in de overgang maar ook mantelzorgers in de overgang zijn gebaat bij inclusief werkgeverschap, waarbij werkgevers en werknemers samen werken aan een organisatie­cultuur waarin iedereen optimaal en op eigen wijze deelneemt en bijdraagt. In bedrijven met mantelzorg-inclusief beleid werken 19% vrouwen in senior management posities. En waar er ruimte is voor praktische oplossingen.

Uit de benchmark van Werk&Mantelzorg blijkt dat het aantal mantelzorgers door 32% van de leidinggevenden fors wordt onderschat; het aantal mantelzorgers is twee keer zo groot als zij denken. Vooral de Lees de “Whitepaper Misvattingen van werkgevers

Tips voor werkgevers

  • Inventariseer wie van je werknemers mantelzorger is en doe de 0­meting of laat die doen door een mantelzorgmakelaar.
  • Mantelzorg bespreken is vaak nog een taboe.
  • Ga in gesprek met de werkende mantelzorger
  • Communiceer over de mogelijkheden die er binnen jouw organisatie zijn om werk en mantelzorg te combineren.
  • Wees je bewust van je eigen vooroordelen. Geef alle medewerkers dezelfde mogelijkheden om werk en mantelzorg te combineren?

Inclusief werkgeverschap ook winst voor werkgever

Uit onderzoek van WOMEN Inc.blijkt dat organisaties die rekening houden met de werk­privébalans van werk nemers, beter presteren en 25% minder ziekteverzuim hebben. Daarnaast levert inclusief werkgeverschap een omzetgroei van 1,3% en is er 2% minder verloop in bedrijven met mantelzorgvriendelijk beleid.

Tips voor mantelzorgers:

  • Sta stil bij jouw ideale verdeling.
  • Plan een moment voor jezelf in via www.ikbenerevenniet.nl.
  • Maak jouw idealen in de verdeling bespreekbaar.
  • Ga aan de slag met M­power, zie www.mantelzorgpower.nl. Hier vind je informatie en inspiratie over werk, jezelf en thuis.4.
  • Bereken de gevolgen van jouw werk­zorgverdeling met de WerkZorgBerekenaar. www.werkzorgberekenaar.nl

En blijf als mantelzorger in de overgang aan het werk! Het werk is vaak een goede uitlaatklep, die afleiding en energie geeft!!

De redactie van de site Vrouwen in de Overgang bestaat uit gynaecologen, verpleegkundig overgangsconsulenten van de VVOC en een seksuoloog die allen actief lid zijn van de Dutch Menopause Society; de werkgroep van de NVOG (Nederlandse Vereniging van Obstetrie en Gynaecologie) die zich specifiek met de overgang bezig houdt.

VidO_Silhouette_Vrouw_02_Zwart

© 2014 - 2022 Vrouwen in de Overgang