‘Onnodige terughoudendheid rond hormoontherapie’

Zowel artsen als patiënten zijn onnodig terughoudend als het gaat om hormoontherapie ter bestrijding van overgangsverschijnselen. Dat is het gevolg van verkeerde interpretatie van een toonaangevend onderzoek.

Het onderzoek, van het Amerikaanse Women’s Health Initiative (WHI), draaide om de voor- en nadelen van hormoontherapie bij vrouwen na de overgang. Het werd in 2002 stopgezet toen bleek dat hormoontherapie bij deze vrouwen leidde tot een fors grotere kans op borstkanker. Als gevolg van deze zogeheten WHI-studie daalde het gebruik van hormoontherapie bij vrouwen na de overgang met tachtig procent of meer.

Dat komt door verkeerde interpretatie, stellen twee van de WHI-onderzoekers in een nieuw artikel. De studie draaide om hormoontherapie ter preventie van chronische ziekten bij vrouwen na de overgang, met een gemiddelde leeftijd van 63 bij de start van de behandeling. ‘De resultaten worden nu ten onrechte gebruikt bij beslissingen over de behandeling van vrouwen in de veertig en de vijftig.’

Voor deze groep kan hormoontherapie wel degelijk zinvol zijn om klachten zoals opvliegers te bestrijden, is inmiddels uit meerdere studies gebleken. Veel artsen is dat echter ontgaan: zij raden hormoontherapie nog altijd af. Vrouwen zijn er zelf ook huiverig voor. Het gevolg is dat veel vrouwen in de overgang nu geen medicatie krijgen voor hun klachten, wat hun dagelijkse activiteiten, slaap en kwaliteit van leven onnodig beïnvloedt. ‘Beslissingen rondom deze behandeling zijn nu omgeven door angst en verwarring’, stellen de onderzoekers in The New England Journal of Medicine.

Ander recent onderzoek bevestigt dit beeld, zo stelt gynaecoloog Amos Pines van de universiteit van Tel Aviv in een commentaar voor Menopause Live. De auteurs van deze studie keken naar vrouwen in de overgang in vijf Europese landen. Vaak kregen die geen hormoontherapie. Dat was omdat de patiënten niet wilden (20 tot 44 procent, in de verschillende landen), de arts het niet ter sprake bracht (32 tot 46 procent) of het afraadde (24 tot 43 procent).

Bron: International Menopause Society, www.imsociety.org

De redactie van de site Vrouwen in de Overgang bestaat uit gynaecologen, verpleegkundig overgangsconsulenten van de VVOC en een seksuoloog die allen actief lid zijn van de Dutch Menopause Society; de werkgroep van de NVOG (Nederlandse Vereniging van Obstetrie en Gynaecologie) die zich specifiek met de overgang bezig houdt.

VidO_Silhouette_Vrouw_02_Zwart

© 2014 - 2022 Vrouwen in de Overgang