Overgangsenmenopauzeplein: besloten platform voor vrouwen met een zware overgang

Hoewel er steeds meer aandacht in de media is voor de overgang is er nog veel te weinig aandacht voor wat een echt zware overgang met een vrouw kan doen. In oude medische literatuur werd gesproken over hysterie bij vrouwen tijdens het bloeden of wanneer het bloeden eenmaal was opgehouden. Deze vrouwen kwamen vaak terecht in krankzinnigengestichten en ondergingen de meest bizarre behandelingen. Waar staan we zo’n 150 jaar later? Nog steeds is er meer niet dan wel bekend over de overgang.  Daar waar vrouwen in het medische circuit maar gedeeltelijk of soms helemaal geen verlichting vinden voor hun klachten of waar het gaat om zaken die niet zozeer thuishoren bij artsen, vinden vrouwen elkaar. Waar vrouwen elkaar steunen gebeuren bijzondere dingen. Met dit in het achterhoofd zijn de FaceBooksite Overgangsenmenopauzeplein (www.facebook.com/groups/OvergangsenMenopauzeplein) en de bijbehorende informatieve website http://www.overgangsenmenopauzeplein.nl in het leven geroepen, een platform speciaal voor vrouwen die het niet alleen lichamelijk maar vooral ook mentaal heel erg zwaar hebben. De overgang heeft bovendien niet alleen invloed op jezelf, je lichaam en brein, maar ook op de omgeving waarin je functioneert. Vrouwen kunnen in de groep delen wat er in hun leven gebeurt tijdens deze woelige jaren.

De oprichtsters Catharina Mastenbroek en Helma Bakker zijn zelf vrouwen in de overgang die het zwaar te verduren hebben. Zij kwamen er ook achter dat je heel moeilijk de handen op elkaar krijgt wanneer je bij medici aangeeft dat je vermoedt dat je klachten verband houden met de overgang. Catharina en Helma hebben een overgang die enorm ontwrichtend is voor hun dagelijks leven. Dit was de reden om een plek te creëren waar vrouwen hun verhaal kwijt kunnen, waar ze steun aan elkaar hebben en waar ze informatie kunnen uitwisselen. 

Waar bij de klassieke depressie of angststoornis externe factoren vaak een rol spelen geldt dat bij hormonale klachten vaak sprake is van endogene oorzaken: oorzaken van neurobiologische aard, oorzaken vanuit het lichaam zelf. Daar is niet mee gezegd dat externe factoren uit het heden of verleden en de aard van het beestje helemaal geen rol spelen. We functioneren nu eenmaal in een omgeving die ook nogal wat invloed heeft op ons welbevinden en we zijn gevormd door onze opvoeding en onze ervaringen. Het proces van afname van hormonen kan bij sommige vrouwen een dusdanige impact hebben op zowel lichaam als psyche dat  alleen spitten in het verleden geen soelaas biedt. Helaas is de psychiatrie nog niet zover dat er een behandelplan is specifiek voor vrouwen in de overgang. De FaceBooksite Overgangsenmenopauzeplein telt inmiddels bijna vijfduizend leden. Vrouwen vinden elkaar hier, terwijl het in het leven van alledag lijkt of ze de enige zijn die vastlopen.

De overgang is niet ‘een paar hormonen die in de war zijn’. Mensen gaan door transformaties in hun leven. Puberteit, de overgang (the change). Levensfases veranderen. Je lijf en brein raken instabiel. Die komen op hun kop te staan. Daar schrik je je dood van. Dat veroorzaakt nog meer ellende. Je lijf en brein raken op tilt. Je gedachten springen al gauw naar wat je allemaal niet kunt, wat er met jou en je leven mis is en dat je geen doel en betekenis in je leven hebt. Deze transformatie is een instabiele periode tussen twee stabiele perioden in. Je wordt midden in de zee gegooid. Zwem maar naar de kust. Je ziet wel of en wanneer je aankomt. Alles wat je normaal gesproken zou kunnen lukt niet. Je verliest je ankers, de grond onder je voeten. Er is niets mis met je in de kern, maat tijdens deze transformatie kun je niet wat je wilt en heb je je aan te passen.

Vond je deze informatie interessant?