Onderzoek naar relatie overgewicht en het risico op kanker

Veel studies laten een relatie zien tussen de Body Mass Index (BMI) en het risico op borstkanker. BMI heeft een ander effect op het risico vóór en na de menopauze. Voor de menopauze, heeft het hebben van overgewicht of obesitas een verkleinend effect op het risico van borstkanker terwijl na de menopauze het hebben van overgewicht of obesitas het risico juist vergroot.

Verschillende recente studies hebben licht geworpen op andere relevante perspectieven van de relatie tussen het metaboolsyndroom en het risico op borstkanker. De data komen van The Woman’s Health Initiative studie.

In een van de studies zagen de onderzoekers dat obesitas, los van metabolische gezondheid, in verband werd gebracht met een verhoogde kans op borstkanker. Het grootste risico werd gevonden bij obesitas en metabolische ongezondheid. Dit verband was sterker bij vrouwen die nooit hormonale therapie hadden gebruikt. De conclusie die onderzoekers trokken was dat behalve BMI, ook metabolische gezondheid relevant is als veranderbare risicofactor voor borstkanker.

Hoe zit het dan met gewichtsverandering? Als je aankomt in gewicht, neemt dan het risico toe? En als je gewicht verliest, helpt dit dan het risico op borstkanker te verkleinen?

De Nurses Health Studie laat zien dat het aankomen van gewicht na de leeftijd van 18 jaar, geen relatie had tot borstkankerincidentie vóór de menopauze maar een positief verband liet zien van incidentie ná de menopauze. Dit verhoogde risico bij aankomen van gewicht, was alleen zichtbaar bij vrouwen die nooit postmenopauzale hormonen hebben gebruikt. Ook liet deze studie bewijzen zien voor het andere scenario, namelijk voor afvallen en het risico op borstkanker: vrouwen die nooit menopauzale hormonen hadden gebruikt en die 10 kg of meer verloren sinds de menopauze en dit gewicht ook behielden, hadden een kleiner risico dan degenen die niet afvielen.

Een andere interessante invalshoek voor het verband tussen gewicht en het risico op kanker, is de consequentie van gewichtsverlies als resultaat van een chirurgische ingreep. Dit wordt steeds interessanter door het groeiende aantal bariatrische procedures. Een nieuwe studie die zich hierop heeft gericht, vond dat bariatrische operaties verband hielden met een lager risico op kanker. Dit betrof vooral overgewicht-gerelateerde kankers zoals borstkanker, baarmoederkanker of darmkanker.

Overgewicht en obesitas zijn inmiddels één van de grootste uitdagingen van het zorgstelsel. Strategische activiteiten om overgewicht te voorkomen of te behandelen, focust meestal op het aspect van cardiovasculaire en metabolische risico’s. Terwijl gewichtsgerelateerd kankerrisico, vooral borstkanker, net zo belangrijk lijkt.

Menopauze vrouwen zouden zich bewust moeten zijn van deze, te beïnvloeden, risicofactor. De impact van gewichtsverlies of optimaal gewichtsonderhoud op het risico van borstkanker is substantieel.

Auteur oorspronkelijke artikel: Amos Pines, Sackler School of Medicine, Tel-Aviv University, Tel-Aviv, Israel
Gepubliceerd: International Menopause Society

De redactie van de site Vrouwen in de Overgang bestaat uit gynaecologen, verpleegkundig overgangsconsulenten van de VVOC en een seksuoloog die allen actief lid zijn van de Dutch Menopause Society; de werkgroep van de NVOG (Nederlandse Vereniging van Obstetrie en Gynaecologie) die zich specifiek met de overgang bezig houdt.

VidO_Silhouette_Vrouw_02_Zwart

© 2014 - 2022 Vrouwen in de Overgang