Onderzoek over risico’s bij gebruik van vaginale oestrogeen

In The Journal of The North American Menopause Society is een wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd waarin onderzocht wordt of er een verband is tussen het gebruik van vaginale oestrogeen en het risico op coronaire hartzieken, borstkanker, beroerte, longembolie, heupfractuur, darmkanker, baarmoederhalskanker of overlijden door welke oorzaak dan ook.

Methode

De onderzoekers hebben data gebruikt van deelnemers van de Woman’s Health Initiative Observation Study, die zijn gerecruteerd in 40 Amerikaanse centra. De vrouwen zijn tussen de 50 en 79 jaar en gebruikten geen systematische oestrogeen therapie gedurende de follow-up (de onderzoeksgroep bedroeg 45.663 vrouwen en de gemiddelde follow-up was 7,2 jaar). Ze hebben data verzameld betreffende incidentele coronaire hartziekten, invasieve borstkanker, beroerte, longembolie, heupfractuur, darmkanker, baarmoederhalskanker, overlijden en zelfverklaard gebruik van vaginale oestrogeen (crème, pilvorm).

Resultaten

Onder de vrouwen met een intacte baarmoeder, waren de verschillen in risico’s op beroerte, borstkanker, darmkanker, baarmoederhalskanker en longembolie/diepe adertrombose, niet significant tussen de gebruikers van vaginale oestrogeen en niet-gebruikers, terwijl het risico op hartziekten, een breuk en overlijden door welke oorzaak dan ook, lager waren bij gebruikers dan bij niet-gebruikers.
Onder de vrouwen die geen baarmoeder meer hadden, zijn geen significante verschillen gevonden tussen de risico’s van alle genoemde elementen.

Conclusie

De risico’s van cardiovasculaire ziekten en kanker werden niet verhoogd in postmenopauzale vrouwen die vaginale oestrogeen gebruikten. Dit betekent dat de behandeling geheel veilig is bevonden.

Oorspronkelijke bron: The Journal of The North American Menopause Society

De redactie van de site Vrouwen in de Overgang bestaat uit gynaecologen, verpleegkundig overgangsconsulenten van de VVOC en een seksuoloog die allen actief lid zijn van de Dutch Menopause Society; de werkgroep van de NVOG (Nederlandse Vereniging van Obstetrie en Gynaecologie) die zich specifiek met de overgang bezig houdt.

VidO_Silhouette_Vrouw_02_Zwart

© 2014 - 2022 Vrouwen in de Overgang