‘Veel vis eten leidt niet tot minder kans op hart- en vaatziekten’

Regelmatig vis of andere bronnen van omega-3 eten leidt niet tot een lagere kans op hart- en vaatziekten bij vrouwen na de overgang, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht. Daarop wijst nieuw Amerikaans onderzoek.

Vrij algemeen wordt aangenomen dat een mediterraan dieet, met veel vissoorten als tonijn, makreel, zalm en sardines, hart- en vaatziekten helpt voorkomen, met name bij vrouwen na de overgang. Om vast te stellen of dat inderdaad zo is, keken de onderzoekers naar de gegevens van 39.876 vrouwen die tussen 1993 en 2014 meededen aan de Women’s Health Study, een grootschalig onderzoek. De resultaten zijn verschenen in het American Journal of Preventive Medicine.

De deelnemende vrouwen waren bij de start van het onderzoek tussen 55 en 69 jaar en hadden voor zover bekend geen hart- en vaatziekten. Bij 1.941 vrouwen kreeg tijdens de onderzoeksperiode een hartaanval of beroerte. De kans daarop was even groot bij vrouwen die veel omega-3 binnenkregen als bij de vrouwen voor wie dat niet gold.

De Israëlische gynaecoloog Amos Pines, die niet bij de studie betrokken was, spreekt in Menopause Live van een ‘verrassende conclusie’. Tegelijkertijd wijst hij op andere onderzoeken, waaruit wel degelijk blijkt dat het zin heeft om veel vis te eten. De verschillen zijn mogelijk te verklaren doordat het effect bij mannen en vrouwen anders kan zijn. Ook reageren mensen met een hoog risico op hart- en vaatziekten mogelijk anders dan mensen met een laag risico. Bovendien kan etnische achtergrond een rol spelen.

Pines adviseert vrouwen zich niet op één dieet te richten, zoals het mediterrane dieet, maar zo veel mogelijk verschillende voedingsadviezen te combineren.

Bron: Abstract

De redactie van de site Vrouwen in de Overgang bestaat uit gynaecologen, verpleegkundig overgangsconsulenten van de VVOC en een seksuoloog die allen actief lid zijn van de Dutch Menopause Society; de werkgroep van de NVOG (Nederlandse Vereniging van Obstetrie en Gynaecologie) die zich specifiek met de overgang bezig houdt.

VidO_Silhouette_Vrouw_02_Zwart

© 2014 - 2022 Vrouwen in de Overgang