Jojo-dieet geeft meer kans op hartziekten

Het volgen van een jojo-dieet, waarbij je gewicht steeds af- en toeneemt, vergroot de kans op dodelijke hartziekte bij vrouwen na de overgang die geen overgewicht hebben. Daarop wijst onderzoek dat onlangs is gepresenteerd op een congres van de American Heart Association.

Vrouwen die bij de start van het onderzoek een normaal gewicht hadden en van wie het gewicht vervolgens fluctueerde, hadden een 3,5 keer zo grote kans op een hartaanval dan vrouwen met een stabiel gewicht, en een 66 procent grotere kans op overlijden aan coronaire hartziekte. Bij te zware vrouwen die ‘jojoden’ werd geen groter risico geconstateerd. Hetzelfde geldt voor vrouwen die geleidelijk steeds zwaarder of juist steeds minder zwaar werden, zonder te ‘jojo-en’.

Wereldwijd brengt toenemende welvaart met zich mee dat steeds meer mensen proberen af te vallen. Een op- en neergaand gewicht komt daardoor steeds vaker voor. ‘Maar er zijn tegenstrijdige onderzoeksresultaten over de gezondheidsrisico’s voor mensen met een fluctuerend gewicht’, stelt hoofdonderzoeker Somwail Rasla.

De onderzoekers baseren zich op gewichtsgegevens van 158.063 vrouwen na de overgang, die over een periode van 11,4 jaar werden gevolgd. Het onderzoek heeft een aantal beperkingen. Zo is niet aangetoond dat het fluctuerende gewicht de oorzaak is van hartziekten bij vrouwen met een normaal gewicht, alleen dat hartziekten zich bij deze groep vaker voordoen.

‘Voordat we aanbevelingen kunnen doen rondom de risico’s van een fluctuerend gewicht is er meer onderzoek nodig. Ook omdat deze bevindingen alleen van toepassing zijn op vrouwen na de overgang, en niet op jongere vrouwen en op mannen’, aldus Rasla.

Bron: http://newsroom.heart.org/news/Xyo-yo-dieting-dangerous-even-if-youre-not-overweight

De redactie van de site Vrouwen in de Overgang bestaat uit gynaecologen, verpleegkundig overgangsconsulenten van de VVOC en een seksuoloog die allen actief lid zijn van de Dutch Menopause Society; de werkgroep van de NVOG (Nederlandse Vereniging van Obstetrie en Gynaecologie) die zich specifiek met de overgang bezig houdt.

VidO_Silhouette_Vrouw_02_Zwart

© 2014 - 2022 Vrouwen in de Overgang