Onderzoek naar behandeling van vaginale atropie (dunner wordende huid)

Er is een gerandomiseerd, dubbelblind, placebo-gecontroleerd klinisch onderzoek gedaan om de effectiviteit van de gefractioneerde Co2 laser te vergelijken met lokale estriol bij de behandeling van vaginale atropie (dunner wordende huid) bij postmenopauzale vrouwen.

Doel van de studie was het evalueren van de effectiviteit van gefractioneerde Co2 laser en het vergelijken met lokale oestrogeentherapie (Estriol) en de combinatie van beide behandelingen bij vulvavaginale atropie.

Methode

In totaal zijn 45 postmenopauzale vrouwen die binnen de criteria vielen, verdeeld in een L (laser), E (estriol) en een LE (laser en estriol) groep. Meetmomenten waren bij de start, bij 8 en bij 20 weken, en er is gekeken naar diverse aspecten van verschillende wetenschappelijke indexen.

Resultaten

45 Vrouwen deden mee en 3 hebben niet meegedaan aan de follow-up.

De VHI (Vaginal Health Index)-score was significant hoger in alle studiegroepen bij 8 en 20 weken.
De LE-groep liet in week 20 een progressieve verbetering zien van de VHI score. De L en de LE groepen lieten een significante verbetering zien van pijn tijdens of na de geslachtsgemeenschap, branderigheid en droogheid; de E-groep alleen in droogheid.

De LE-groep liet significante verbetering zien bij het totale seksuele functioneren (Female Sex Function Index (FSFI)) en de aparte aspecten pijn, verlangen en lubricatie. De L-groep liet een significante verslechtering zien in het pijn-aspect maar de scores voor de gehele FSFI, waren vergelijkbaar met de andere groepen in week 20.

Conclusie

De Co2 vaginale laser alleen of in combinatie met lokale estriol is een goede behandeling voor de VVA symptomen (dus pijn tijdens of na de geslachtsgemeenschap, branderigheid en droogheid). Seksueel gerelateerde pijn kan een aandachtspunt zijn bij behandeling met de laser.

Oorspronkelijke bron: ncbi

De redactie van de site Vrouwen in de Overgang bestaat uit gynaecologen, verpleegkundig overgangsconsulenten van de VVOC en een seksuoloog die allen actief lid zijn van de Dutch Menopause Society; de werkgroep van de NVOG (Nederlandse Vereniging van Obstetrie en Gynaecologie) die zich specifiek met de overgang bezig houdt.

VidO_Silhouette_Vrouw_02_Zwart

© 2014 - 2022 Vrouwen in de Overgang